Szódavíz

feltaláló: Jedlik Ányos, természettudós, feltaláló, bencés szerzetes, oktató
feltalálás ideje: 1826A feltalálóról

Jedlik Ányos
(1800-1895)

A tehetséges gyermeket, Jedlik Istvánt szülei tízéves korában nagy anyagi áldozat árán Nagyszombatba, majd Pozsonyba küldték a bencések gimnáziumába. Már fiatalon három nyelvet ismert. A gimnázium elvégzése után Pannonhalmára ment, hogy a bencés rendbe való felvételét kérje. Ekkor kapta Jedlik az Anianus magyarosan az Ányos nevet.

Jedlik bölcsészeti tanulmányokat végzett a rend győri líceumában, majd Pesten szerzett doktori címet, matematikákból, fizikából, filozófiából és történelemből szigorlatozott. Pappá szentelése után a győri gimnáziumban, majd a líceum fizika tanszékén tanított. Első találmányait ekkor alkotta. 1831-től a Pozsonyi Királyi Akadémián tanított. 1840-től már a pesti királyi tudományegyetem bölcsészeti karának fizikai tanszékvezetője. Lakása az egyetemen, a szertár mellett volt, amelynek bővítését a szívén viselte. Tevékenységének középpontjába a villamosságot állította.

1845-től megkezdődik a magyar nyelvű oktatás az egyetemen. Jedlik is részt vett a magyar műszaki szaknyelv kialakításában.

1848-ban, a tanításban beállt kényszerszünetben Jedlik beállt nemzetőrnek. A szabadságharc után bár újra taníthatott, de csak német nyelven. Megmaradó idejében egyetemi tankönyvének kéziratát rendezgette és találmányaival foglalkozott. Munkásságából két korszakalkotó felfedezése emelkedik ki: az elektromotor és az öngerjesztésű dinamó. 1863–64-ben már elismert tudós, az egyetem rektora. 1895-ben, hosszú és sikeres élet után hunyt el, majdnem 96 évesen.


A szódavíz gyártása

1828-29-ben kezdett behatóan foglalkozni a mesterséges savanyúvíznek iparilag is használható készítési módjával. Hamarosan hatékony eljárást dolgozott ki, amit 1830-ban közzé is tettek Bécsben. A szikvíz olcsó nagyüzemi gyártása mellett az ő nevéhez fűződik az a megoldás, hogy a szifon aljáról egy cső segítségével érdemes a szódavizet kinyerni, hogy több széndioxid maradjon az italban.


Forrás: Wikipedia
https://hu.wikipedia.org/wiki/Jedlik_Ányos