Számítógép

feltaláló: Margittai Neumann János, matematikus
feltalálás ideje: 1952A feltalálóról

Margittai Neumann János
(1903-1957)

Neumann János Budapesten született. Édesapja 1913-ban nemesi címet kapott, ekkor vette fel a margittai előnevet. Külföldön John von Neumannként is ismert. Már tízéves kora előtt csodagyereknek számított. Emlékezőtehetsége szinte fotografikus volt, és fejszámolásban is rendkívüli eredményeket mutatott fel. Legenda járt arról, hogy a korai elektronikus számológépek számításait ő maga ellenőrizte fejben a gépekével azonos sebességgel.

A Budapesti Tudományegyetem matematika szakára járt. Egyetemi évei alatt sokat tartózkodott Berlinben, ahol többek között Albert Einstein hallgatója volt. Zürichben szerzett vegyészmérnöki diplomát, majd matematikából doktorált Budapesten. Tudományos pályafutása kezdetén behatóan foglalkozott kvantumelmélettel, a matematika alapjaival, tőle származik a halmazelmélet egzakt megalapozása, de a játékelmélet megteremtése is. A koreai háború idején állítólag ennek az elméletnek a kiértékelése volt az oka, hogy az USA nem támadta meg Kínát.

1931-től princetoni egyetem, majd az Institute for Advanced Studies professzora lett –, ahol a világ legkiválóbb tudósai gyűltek össze. Részt vett az első atombomba megépítésével kapcsolatos elméleti munkában. A lökéshullámok tanulmányozása során felfedezett matematikai összefüggések azonban klasszikus módszerekkel már nem voltak megoldhatók. Ekkor fordult érdeklődése a nagysebességű elektronikus számítások lehetősége felé.

1955-ben az öttagú Atomenergia Bizottság (AEC) tagjává nevezték ki. Megkapta az Egyesült Államok Érdemérmét (1956), amiért útjára indította a 20. század második felének informatikai forradalmát. Nevét utcák és díj mellett holdkráter és kisbolygó is őrzi.


Számítógép

Az elektronikus számítógépek logikai tervezésében kiemelkedő érdemeket szerzett. Ennek alapvető gondolatait Neumann-elvekként emlegetjük. Tanácsadóként szerepelt az EDVAC – az első olyan számítógép, amely a memóriában tárolja a programot is – tervezésénél, melyet 1952-ben helyeztek üzembe. Elvei alapján készülnek a mai számítógépek is.


Forrás: Wikipedia
- https://hu.wikipedia.org/wiki/Neumann_János
- http://www.hungarikum.hu/ertek/39147bd6b8d6380c0eb2dc2408dd5ef3dae00888