V. István

1239-1272

apja: IV. Béla
uralkodása: 1270-1272
felesége: Erzsébet
gyermekei: Katalin, Mária, Erzsébet, Anna, IV. László, András
utódja: IV. László

 

V. Istvánt a hazai történetírásban ellentmondásosan, egyrészt mint hálátlan, hatalomvágyó utód, másrészt pedig mint kiváló hadvezér és tehetséges uralkodó jelenik meg. IV. Béla nyolcadik gyermekeként 1239-ben született, de mivel ő volt az első fiú, ő lett a trón örököse. Apja már gyermekként Szlavónia hercegévé koronáztatta. Jövőjére rányomta bélyegét apja politikája, melyet az újabb esetleges tatárjárás elleni védekezés befolyásolt. A kunokkal kötött szövetség jegyében a kun fejedelem Erzsébet nevű lányát jegyezték el vele.

Nagykorúvá válása jeleként 1257-ben megkapta a keleti országrész kormányzását, majd 1259-ben a frissen magyar uralom alá került Dél-Stájerország ura lett. A harcias, hatalomvágyó ifjú egyre nehezebben viselte el apja óvatos politikáját. Az ellentét odáig fajult, hogy a forrófejű herceg fegyverrel támadt apja ellen. A sorozatos győzelmeket arató István elérte, hogy 1262-ben apja, mint ifjabb királynak átengedje számára a Duna vonalától keletre eső országrészt. Ettől kezdve az ország nem hivatalosan két részre szakadt, István saját országrészében szuverén uralkodóként működött, önálló külpolitikát folytatott, hadjáratokat vezetett. Nagy diplomáciai sikere volt, hogy lányát Máriát Anjou Károly szicíliai királlyal jegyezte el. Ez alapozta meg az Anjou-ház későbbi magyar trónigényét.

Istvánt apja 1270-ben bekövetkezett halála után hivatalosan is magyar királlyá koronázták. Apja hívei közül számos ellenfele akadt. Nővére Anna, apjuk kincseivel a cseh királyhoz menekült. Emiatt kiéleződött a magyar-cseh ellentét, amely rövidesen háborúhoz vezetett. 1271-ben Ottokár megtámadta Magyarországot, de István kiűzte az országból és békét kötöt vele. Már úgy tűnt, hogy sikerül uralmát megszilárdítania, amikor Gutkeled Joachim bán elrabolta fiát, László herceget és a Dráva menti Kapronca várába záratta. A király a vár ostromába kezdett, közben azonban súlyosan megbetegedett. Közeli halálát érezve a Csepel-szigetre vitette magát és itt halt meg 1272 nyarán. A margitszigeti domonkos kolostor templomába temették.

Forrás:
https://hu.wikipedia.org/wiki/V._Istv%C3%A1n_magyar_kir%C3%A1ly
http://www.kozgazd-saujhely.sulinet.hu/istvan.htm