Szent László

1046-1095 

apja: I. Béla 
uralkodása: 1077-1095
felesége: Rheinfeldi Adelhaid 
gyermekei: Árpád-házi Piroska, két ismeretlen nevű leány,Ottó
utódja: Kálmán

 

I. László - gyakran Szent László, horvátul Ladislav I. Béla király és Richeza királyné másodszülött fia. A Lengyel Királyságban született. Apja magyar király, anyja lengyel hercegnő volt. Mikor Salamon király és László bátyja, Géza között megromlott a viszony, a trónért való harcban László a testvére mellé állt. Haditettei már ekkor rendkívül népszerűvé tették. A források szerint erőskezű, hatalmas termetű férfi volt, aki nagy testi erejét még ötven éves kora körül is megőrizte. Bátorsága révén a középkorban fokozatosan vált nagyon népszerűvé.

Bár a trónt Géza nyerte el, rövid uralkodása (1074–1077) alatt végig fennmaradt a patthelyzet Salamonnal, akkor is, amikor Géza halála után az előkelők Lászlót választották az ország új uralkodójává. Ezért legfontosabb feladatának a Salamon-kérdés megoldását tartotta. 1080-ra sikerült elérnie, hogy Salamon lemondjon a trónról. Bár Salamon ezután is próbálkozott, László uralkodását valódi külső veszély nem fenyegette, így jutott ideje az ország belügyeivel foglalkoznia. Már 1077 körül kiadta III. törvénykönyvét, mely jórészt a tulajdon védelmével foglalkozott. Ebben szerepel első ízben a nemes (nobilis) kifejezés, az uralkodó osztály kiváltságos helyzetét ő emelte jogi normává. Jól bánt az egyházzal, bőséges adományainak köszönhető a középkori magyar egyház gazdagsága. 1083-ban szentté avattatta István királyt, Imre herceget, valamint Gellért püspököt.

László nevéhez fűződik a magyar királyság fennállásának első hódítása. 1091-ben bevonult a trónviszálytól dúlt Horvát Királyságba, majd elfoglalta Szlavóniát. 1095-ben, a cseh Ottó herceg fiának nyújtott katonai segítséget. Ezen hadjáratban megbetegedett és a cseh-magyar határ közelében halt meg.

A népét győzelemre segítő László kultusza tovább élt a későbbi korokban is. 1192-ben őt magát is szentté avatták.


Forrás: Wikipedia
https://hu.wikipedia.org/wiki/I._L%C3%A1szl%C3%B3_magyar_kir%C3%A1ly