Salamon

1053-1087

apja: I. Endre
uralkodása: 1063-1074
felesége: Judit
gyermekei: -
utódja: I. Géza


Salamon Árpád-házi magyar király 1063–1074 között. I. Endre király és Anasztázia királyné kései fia. Mivel atyja utód születésére már nem számított, Béla herceget (a későbbi I. Béla királyt) tette meg örökösévé. Ennek ellenére a gyermeket a bizánci császár koronájával valóban királlyá koronáztatta 1058-ban. Endre halála után Németországba menekítették, ahonnan 1063-ban a német sereg kísérte haza Székesfehérvárra. Itt másodszor is királlyá koronáztatták. A német sereg távozása után I. Béla fia, Géza herceg betört az országba, de hajtván a püspökök békéltető szavaira, kibékült Salamonnal, sőt a koronát maga tette Salamon fejére.

Uralkodásának első hét esztendejében a békepárti anyja befolyása alatt állt. Az 1070-es évek első felében azonban az immár felnőtt király anyja helyett kizárólag a német lovagokra hallgatott. Emiatt egyre feszültebbé vált a viszony Salamon és Béla fiai között.

1072-ben a görögök elleni hadjáratból hazatérve Géza úgy tapasztalta, hogy a király őt és öccseit tőrbe akarja csalni, ezért testvérét azonnal Ruszba küldte, hogy külső segítségről gondoskodhasson. Néhány rövid életű békekötés után Salamon végül megtámadta és csatát nyert az épp készületlen Géza ellen, aki azonban rokonai segítségével 1074-ben legyőzte hadait és magához ragadta a királyi hatalmat. Salamon néhány kevéssé sikeres kísérlet után maga is elismerte Géza hatalmát.

Bár győzelme teljes volt, az új király Dezső kalocsai érsek békére intő beszédén megindulva kész lett volna visszaadni az ország 2/3-át Salamonnak, magának csak 1/3-ot tartván meg; Salamon azonban föltétlen lemondást kívánt, s így a békéből és egyességből sem lett semmi, még akkor sem, mikor Géza 1077-ben meghalt, és öccsét, Lászlót tették meg királlyá. Salamon 10 éven át próbálta visszaszerezni a trónt, sikertelenül. Végül kalandozó magyar csapatok élére állva csatlakozott a besenyők Konstantinápoly elfoglalására indított hadjáratához. 1087 márciusában csatát vesztettek és Salamont kíséretével együtt levágták.

A róla szóló monda szerint azonban megmenekült, a Duna jegén átkelve egy nagy erdőben elbujdosott társaitól, és azután remeteként vezekeljen.


Forrás: Wikipedia
https://hu.wikipedia.org/wiki/Salamon_magyar_király