I. (Orseolo) Péter

1011-1046 vagy 1059

apja: Orseolo Ottó velencei dózse
uralkodása: 1038-1041, 1044-1046
gyermekei: 1. ismeretlen
2. Schweinfurti Judit bajor hercegnő
utódja: I. András

Orseolo Péter István, első magyar király kijelölt utódja volt. Kétszer uralkodott, 1038-1041, és 1044-1046 között. Apja Orseolo Ottó velencei dózse, anyja István testvére volt. Szent István király fia halála után Pétert választotta utódjául annak nyugat-európai keresztény irányultsága miatt. Ám az öröklés kijelölésével polgárháborút indított az országban.

Péter első uralkodása 1038-ban kezdődött. Törvényeket alkotott, oklevelet adott ki, pénzt veretett, adót szedett és folytatta a kereszténység elmélyítését Magyarországon. Templomokat, székesegyházat alakított. Ezzel együtt az országban idegenként tekintettek rá, a magyar nemesség nagyobb része nem fogadta el uralkodóként. A korábbi püspököket leváltotta, és új, hozzá hűséges embereket nevezett ki, a várakban olasz és német katonákat állomásoztatott, a magyar főurakat kizárta a kormányzásból. Bár ígéretet tett Istvánnak hogy gondoskodik feleségéről és tiszteletben tartja annak birtokait, ezt nem teljesítette.

1041-ben Gizella és a magyar főurak együttesen fellázadtak hatalma ellen, ezért elmenekült az országból. Helyére Aba Sámuelt ültették. 1044-ben Péter III. Henrik támogatásával visszaszerezte hatalmát, azonban ezért 1045-ben Székesfehérvárott hűbéri esküt kellett tennie a császárnak. A Tiszántúl fellázadt Péter király uralma ellen és hazahívták Vazul két fiát, Andrást és Bélát. Péter ismét III. Henrik segítségét kérte alattvalói ellen, és a császári had Augsburgnál gyülekezett. Péter maga is a nyugati határra menekült. Közben András herceg seregével Buda felé vonult és 1046 szeptemberében I. András néven Székesfehérvárott trónra lépett. Pétert Zámolynál foglyul ejtették és megvakították. András király fogságában hamarosan meghalt.


Forrás: Wikipedia
https://hu.wikipedia.org/wiki/Péter_magyar_király