Könyves Kálmán

1074-1116 

apja: I. Géza
uralkodása: 1095-1116
felesége: Felícia, Eufémia
gyermekei: Zsófia, István, László, Borisz(?) 
utódja: II. István

 

Kálmán apja I. Géza király, anyja Zsófia királyné, aki a belga-limburgi Arnulf herceg leánya volt. Kálmánt bár már életében Európa legműveltebb uralkodójaként tartották számon utódai csúf és beszédhibás emberként írták le. Valószínűleg nem volt olyan atletikus termetű, mint harcedzett öccse, de esze és szokatlanul nagy műveltsége csakhamar bebizonyította trónra termettségét – innen ered ragadványneve a „Könyves”. Híres volt a korabeli Európában felvilágosultnak számító politikájáról.

Kálmánt nagybátyja, I. László király papnak szánta. Azért lett végül trónörökös, mert László ezzel a lépéssel szerette volna rendezni viszonyát a pápával. Az eredeti trónörökös, Álmos herceg - Kálmán öccse - kárpótlásul Horvátország kormányzója lett. 

Kálmánt uralkodásának első időszakában az országon átvonuló keresztesek kötötték le. Bár jószándékkal beengedte a csapatokat, ezek rablásai, fosztogatásai miatt sorra erővel kellet levernie őket. Bouillon Gottfried volt az első, aki - a magyar sereg kísérete mellett - békében vonulhatott át az országon. Tengeri hatalmának megerősítése érdekében feleségül vette a szicíliai gróf leányát. 1105-ben meghódította Dalmáciát, de biztosította a városok önkormányzatát. 

Öccse, Álmos miután rájött, hogy nincs reménye a trónra fellázadt ellene. Német-, majd lengyel segítséget keresett Kálmán ellen, végül Szvatopluk cseh fejedelemmel megtámadta Magyarországot, de a több hónapos ostrom kudarccal végződött. A király 1113-ban megvakíttatta Álmost és fiát, Bélát, hogy lehetetlenné tegye trónigényüket és megóvja fiát a trónviszályoktól.

Kálmán első felesége és László nevű fia 1110 körül meghalt. Új felesége Eufémia, Vlagyimir Monomah orosz nagyfejedelem leánya lett, akit azonban házasságtörés gyanújával 1114 táján elűzött és tőle született fiát, Boriszt nem ismerte el. László halálával István fiát jelölte ki utódjául a trónon. 1116. február 3-án hunyt el.

Forrás: Wikipedia
https://hu.wikipedia.org/wiki/K%C3%A1lm%C3%A1n_magyar_kir%C3%A1ly