IV. Béla

1206-1270

apja: II. András
uralkodása: 1235-1270
felesége: Laszkarisz Műria
gyermekei: Kunigunda, Margit, Katalin, Anna, Jolán, Erzsébet, Konstancia, István, Margit, Béla
utódja: V. István

 

IV. Béla az Árpád-ház egyik legkiemelkedőbb magyar uralkodója. Második honalapítónak is hívják, mert a nevéhez fűződik a tatárjárás utáni ország újjáépítése. Uralkodásának első intézkedéseivel világossá tette, hogy minden tekintetben szakítani kíván apja - örökadományokra alapozott - politikájával. Az adományok visszavétele és a pogány, nomád kunok befogadása miatt már első éveiben elégedetlenséget szült.

1240-ben félelmetes mongol seregek érték el az ország keleti határát. Az ország nem készült fel megfelelően az 1241-ben három oldalról támadó tatárokra. Bár Béla 80 000-es, főleg zsoldosokból álló seregével visszaverte a támadást, egy rosszul megválasztott táborhelynek köszönhetően muhinál szétverték seregét. Pozsonyba, majd az Adriai-tenger partján fekvő Trau várába menekült. A tatárok elfoglalták Erdélyt, a Dunántúlt és Pestet is. 1242 tavaszán azonban - máig nem tisztázott okból - váratlanul elvonultak, egy lepusztult országot hagyva maguk mögött.

A visszatérő királyt a mongol hadjárat tapasztalatai ráébresztették korábbi politikája hibáira. A továbbiakban konfrontáció helyett megegyezésre törekedett. Politikájának középpontjába egy új tatár támadás elhárítására tett intézkedéseit helyezte. Korszerű kővárakat építtetett és birtokadományaival erre ösztönözte alattvalóit is. A királyi példát mutatott a várépítésben: 1250 környékén felépíttette Visegrádot, de ő alapította Budavárt is. Mivel a tatárjárás során az ország lakosságának jelentős hányada elpusztult, külföldi telepeseket hívott be az országba. IV. Béla megerősítette a városok jogait, ugyanakkor nagyobb hangsúlyt fektetett a vámok és illetékek beszedésére. Jó minőségű pénzének köszönhetően uralkodása alatt fellendült a kereskedelem.

1250 után megpróbálta megszerezni Ausztriát, de harcokkal, szövetségekkel és békekötésekkel tarkított időszak után végül kénytelen volt lemondani erről. Életének utolsó éveit saját fiával való csatározás határozta meg. Halála után utódai a béke nagy királyaként tisztelték.

Forrás: Wikipedia
https://hu.wikipedia.org/wiki/IV._B%C3%A9la_magyar_kir%C3%A1ly#Csal.C3.A1dja