Imre

1163-1204

apja: III. Béla
uralkodása: 1196-1204
felesége: Aragóniai Konstancia
gyermekei: László
utódja: III. Lászó

 

Imre fiatal koráról kevés emlék maradt. Annyi bizonyos, hogy már 1182-ben - apja halála előtt 14 évvel – megkoronázták, de ekkor még nem kapott tényleges hatalmat. 1194-ben aztán Béla rá bízta Dalmácia és Horvátország kormányzását. Apja halála után a trónt Imrére bízta, míg öccse András nagy vagyont örökölt – részben azért, hogy keresztes hadjáratot indítson. András azonban a rábízott pénzt eltékozolta, majd 1197-ben fegyverrel támadt bátyja ellen, és a szlavóniai Macskinál legyőzte. Így dalmát-horvát herceg lett. Az 1199-es újabb ütközet azonban Imre győzelmével végződött, így 1200-ban Imre hatalma helyreállt.

1201-ben Imre beavatkozott a szerb belháborúba, és felvette a Szerbia királya címet, majd egy darabig Bulgária királya is volt. Andrással való konfliktusa akkor éleződött ki újra, amikor azt az időközben megszületett trónörökös elismerésére szólították fel. A csata előtt azonban Imrének sikerült Andrást elfognia és börtönbe záratnia. Hogy fia III. László hatalmát biztosítsa, a pápával megkoronáztatta. Cserébe az egyház támogatását ígérte meg.

Imre célját elérte, de fiatal kora ellenére közeledni érezte halálát. Fia kiskorúsága idejére ezért Andrást bízta meg az ország kormányzásával, de esküt tétetett vele, hogy a kis uralkodóhoz hű lesz. Pénzének csak egyharmadát hagyta fiára, a másik kétharmadot a templomos és johannita rendeknek adományozta. Egerben temették el.

Forrás: Wikipedia
https://hu.wikipedia.org/wiki/Imre_magyar_kir%C3%A1ly