I. István

975-1038

apja: Géza fejedelem
uralkodása: 997-1000/1  - fejedelem
1000/1 -1038 - király
felesége: Gizella, II. Henrik bajor herceg lánya
gyermekei: Imre
Ottó
utódja: I. Péter (Orseolo)


I. (Szent) István az első Árpád-házi király. A keresztény magyar állam alapítójaként tartjuk számon, a magyar és európai történelem kiemelkedő alakja.

Születési nevén Vajk, kb. 975-ben született, Árpád nagyfejedelem dédunokája, Géza fejedelem fiaként. A Nyugat-Európában elterjedt öröklési rend alapján Géza hatalmát 997-ben bekövetkezett halála után a család legidősebb férfi tagja, Koppány örökölte volna. István – és az őt támogató német had – Veszprém közelében mérkőzött meg Koppánnyal, aki a csatában életét vesztette. Legyőzésével István kezébe került a hatalom. Mivel fontos volt számára hogy ne csak pogány hagyomány alapján uralkodjon hanem „Isten kegyelméből” is, 999-ben elküldte követét II. Szilveszter pápához, akitől koronát és apostoli áldást nyert. 1000 és 1001 fordulóján, Esztergomban koronázták meg.  Ezzel alakult meg a független Magyar Királyság.

István uralkodása idején a Kárpát-medence magyar törzseire hol békés úton, hol fegyverrel terjesztette ki hatalmát. Segítette a keresztény térítést, kiépítette az egyházszervezetet. Nevéhez fűződik a pannonhalmi bencés apátság felépítése.

Magyar pénzt veretett, vármegyerendszert alakított ki, átformálta a magyar birtokrendszert, adományokat és tisztségeket juttatott híveinek. Külpolitikájában alapvetően békére törekedett szomszédaival. Két törvénykönyvet adott ki – melyekkel a kereszténység megerősítése mellett a magántulajdon öröklésére vonatkozó szabályokat is átalakította.

Felesége Boldog Gizella, II. Henrik bajor herceg lánya volt. A frigy után a trónutódlás nem csak a magyarok, de a Német-római Császárság ügyévé is vált. Fiuk, Imre herceg fiatalon, vadkan vadászatban halt meg. Istvánt a gyász megviselte és súlyosan meg is betegítette. Mivel egyenesági örökös nélkül maradt, utódjának unokaöccsét, Orseolo Pétert jelölte meg. 1038. augusztus 15-én, Székesfehérváron halt meg, ott is temették el.


Forrás: Wikipedia
https://hu.wikipedia.org/wiki/I._István_magyar_király