II. István

1101-1131 

apja: Kálmán
uralkodása: 1116-11136
felesége: Christiana di Capua, Adelheid von Riedenburg 
gyermekei: -
utódja: II. Béla

 

II. István apja Könyves Kálmán király, anyja Felícia királyné, szicíliai normann hercegnő volt. Apja, hogy megkönnyítse hatalomra jutását, 1105-ben ifjabb királlyá koronáztatta, a trónkövetelő Álmos herceget és fiát, Bélát pedig megvakíttatta. Így 1116-ban királlyá koronázták II. Istvánt.

II. István kedvezőtlen külpolitikai helyzetben vette át a hatalmat. Haragban állt a Német-római Birodalommal, Csehországgal és apja dalmát hódításai miatt Velencével is. Trónra lépésekor már fegyveres harc folyt Velencével Dalmáciában, ezért István béketárgyalásokba kezdett I. Vladisláv cseh fejedelemmel. Megegyezés helyett azonban véres csata támadt, amelyben II. István serege vereséget szenvedett. Közben Dalmáciában a német-római és bizánci támogatást élvező velenceiek is vereséget mértek a magyar hadakra, így a terület a dózse kezére került. István nem könnyen adta fel apja hódításait, de végül 1125 tavaszán kénytelen volt átadni a dalmát területeket Velencének. István beavatkozott az orosz fejedelmek belviszályába is, de a hadi szerencse itt sem őt pártolta. A sorozatos kudarcok miatt a magyar nemesség a megvakított Álmos herceg mellé állt, azonban István 1125-26-ban megakadályozta trónra lépését.

Az 1122-ben véget ért a pápaság és a császárság küzdelme. Ennek köszönhetően István nyugati ellenségeivel békésen rendezhette viszonyát. Ezzel párhuzamosan azonban egyre jobban kiéleződött a magyar-bizánci ellentét. 1127-ben István sikeres hadjáratot vezetett ellenük, de 1128-ban súlyos vereséget szenvedett. Végül az 1129-es békével visszaállították az eredeti területi felosztást.

A király 1128-29 táján értesült arról, hogy megvakított unokaöccse életben van. Kibékült Bélával, királyi rokonhoz méltó ellátást biztosított neki. Ekkorra azonban egészsége megromlott. Alig harminc évesen, vérhasban halt meg. Egyenesági leszármazottja nem lévén halála után a Kálmán által uralkodásra alkalmatlanná tett Vak Béla került a trónra.

 

Forrás: Wikipedia
https://hu.wikipedia.org/wiki/II._Istv%C3%A1n_magyar_kir%C3%A1ly