III. István

1147-1172

apja: II. Géza
uralkodása: 1162-1172
felesége: Ágnes
gyermekei: Béla
utódja: III. Béla

 

III. István viszonylag rövid uralkodását viszálykodás kísérte, ellenkirályokkal (II. Lászlóval és IV. Istvánnal) kellett küzdenie a trónért.

Már születése is érdekesen alakult. Keresztapja VII. Lajos francia király lett, aki keresztes hadai élén éppen születésekor vonult át az országon. Hatalomra kerülését ellenségesen figyelte apja két fivére, akik Konstantinápolyban várakoztak testvérük halálára. Királyként mögötte állt anyja és Lukács esztergomi érsek. Eufrozina elsősorban a német területekkel fennálló jó viszony kiépítésében segített. Neki köszönhető, hogy 1168-ban István feleségül vette Ágnes ausztriai hercegnőt, II. Henrik herceg lányát.

A Bizánci Birodalom császára Mánuel szerette volna az országot alattvalójává tenni, ezért segítette az ellenkirályok trónralépését. A jelentős bizánci túlerőnek köszönhetően Istvánnak menekülnie is kellett az országból. Távollétében apja idősebbik fivérét, Lászlót nem hivatalosan megkoronázták. A népszerű ellenkirály azonban gyorsan meghalt és rossz természetű fivére, aki IV. István néven vonult be a történelembe, nem tudta megtartani a hatalmat, amit így ismét III. István ragadott magához. Nagybátyjai bukása nem hozta meg a nyugalmat III. István számára. Öccse ugyanis Konstantinápolyban nevelkedett, Manuel számára ez ismét jó lehetőség volt. Béla jogaira való hivatkozással elfoglalta a horvát területeket, majd legyőzte István seregeit. Végül Mánuel és István békét kötött.

A folyamatos harcok ellenére István igyekezett támogatni az egyházat és felvirágoztatni az országot. Ő volt az első magyar király, aki városi – közelebbről a székesfehérvári – polgároknak privilégiumokat adott.

Fiatalon, 1172 tavaszán hunyt el – talán mérgezés következtében. Ő lett az első király, akit Esztergomban temettek el. A trónon öccse, III. Béla követte, saját Béla nevű fia nem érte meg a felnőttkort.

 

Forrás: Wikipedia
https://hu.wikipedia.org/wiki/III._Istv%C3%A1n_magyar_kir%C3%A1ly