III. András

1265-1301

apja: István
uralkodása: 1290-1301
felesége: Habsburg Ágnes
gyermekei: Erzsébet
utódja: Vencel

 

Bár hivatalosan András tekinthető az utolsó Árpád-házi királynak, nem lehetünk biztosak benne, hogy tényleg az, mert egyenes ági származását illetően kétségek merültek fel. Talán éppen ennek köszönhető, hogy apja, István végrendeletében rá hagyta a Szlavónia hercege címet, mely jogcímül szolgálhatott a magyar trón öröklésére. Trónra kerüléséhez azonban szerencse is kellett. A népszerűtlen király IV. (Kun) László András nevű öccse 1278-ban meghalt így a figyelem a Velencében élő Endre felé fordult, és 1290 nyarán III. András néven őt koronázták meg.

Ő volt az első király, akinek esküt kellett tennie egy felolvasott koronázási hitlevélre, melynek főbb pontjai szerint az egyház hű fia lesz, üldözi az ország rablóit és gyújtogatóit, gyarapítja Magyarországot és visszafoglalja elfoglalt részeit. Ennek szellemében egy éven belül visszafoglalta Ausztriától a nyugat-magyarországi városokat és várakat.

1292-ben a magyar trónra igényt tartó Mária – V. István leánya – és férje, II. Anjou Károly nápolyi király lázadásra hívták fel a Kőszegieket III. András ellen. Ezt a lázadást végül csak 1296 végére tudta leverni, de közben a felkelő erdélyi vajda ellen is győzedelmeskedett.

Közben sikeres belpolitikai intézkedéseket tett. Írásba foglalta és kiadta az 1298-as országgyűlés törvényeit, határozatot hozott a jobbágyparasztok szabad költözési jogáról is. Pozíciója megerősítése érdekében szerződést kötött öt báróval, egymás megsegítésére.

1301. január 14-én utód nélkül halt meg. A ferencesek budavári kolostorában temették el. Ezzel az eseménnyel halt ki férfiágon a nagy múltra visszatekintő Árpád-ház.

Forrás:
https://hu.wikipedia.org/wiki/III._Andr%C3%A1s_magyar_kir%C3%A1ly
http://www.doksi.hu/faces.php?order=DisplayFace&id=368