II. Béla

1108 körül-1141

apja: Álmos
uralkodása: 1131-1141
felesége: Vukanović Ilona
gyermekei: Géza, László, István, Álmos, Zsófia, Gertrúd
utódja: II. Géza

 

II. Béla - ragadványnevén Vak Béla apja Álmos herceg, I. Géza, magyar király fia, anyja a  kijevi nagyfejedelem leánya volt. Apja életét a magyar koronáért folytatott szüntelen, harc jellemezte, ez megpecsételte fia sorsát is. Kálmán király parancsára az akkor legfeljebb 7 éves Bélát, apjával együtt megvakították. Béla a pécsváradi apátságba került.

II. István király 1128 körül kibékült vele és rangjához méltó ellátásban részesítette, halála után pedig ő került a rónra. Uralkodását azzal kezdte, hogy bosszút állt azokon, akik megvakították. Az 1131-ben Arad mellett tartott országgyűlésen a források szerint a hatvannyolc főúrat mészároltatott le. Kihasználva a vak király vélhető gyengeségét, Könyves Kálmán törvénytelen fia, Borisz lengyel segítséggel megpróbálta megszerezni a koronát, Béla azonban súlyos vereséget mért hadaira.

II. Béla korában a magyar külpolitika rendkívül hatékony és sikeres volt. Házasítások és ügyes diplomácia révén bekerítette Lengyelországot Magyarország szövetségeseivel, később pedig Lengyelországgal is kibékült. 1136-ban újra elfoglalta Dalmáciát és meghódította Boszniát. Építőmunka indult a belpolitikai életben is. II. Béla idején jött létre a kancellária elődje, de jó viszonyt ápolt a hazai egyházi vezetőkkel is. Vaksága miatt belső köre és a művelt és intelligens Ilona királyné bevonásával uralkodott.

Az uralkodópár gondoskodott az 1131-ben még csaknem a kihalás sorsára jutott Árpád dinasztia továbbéléséről is. 4 fiuk és 2 lányuk született. Béla apja emlékét is kegyelettel megőrizte. 1137-ben Bizáncból hazahozatta földi maradványait és a székesfehérvári bazilikában helyeztette el, ahova őt magát is temették 1141-es halála után.

 

Forrás: Wikipedia
https://hu.wikipedia.org/wiki/II._B%C3%A9la_magyar_kir%C3%A1ly