II. András

1176-1235

apja: III. Béla
uralkodása: 1205-1235
felesége:

Meráni Gertrúd
Courtenay Jolán
Estei Beatrix

gyermekei: Mária, Béla, Erzsébet, Kálmán, András, Jolán, István
utódja: IV. Béla

 

A 18. Árpád-házi uralkodó regnálása a magyar történelem egyik legnevezetesebb időszaka. Az Aranybulla kiadásával olyan intézkedéseket hozott, melyek kisebb-nagyobb változtatásokkal egészen 1848-ig érvényben maradtak.

Andrást apja nem uralkodásra szánta. Várakat és pénzt hagyott rá, hogy be nem teljesített fogadalmát, a szentföldi hadjáratot véghezvigye. András azonban a pénzt hatalma erősítésére használta. Bátyja, halála előtt az ifjú trónörökös, III. László gyámjának és az ország kormányzójának jelölte ki. A gyermek László korai halála azonban végre szabaddá tette az utat számára a korona felé.

Andrásnak külső és belső ellenségekkel is szembe kellett néznie. Hatalmát birtokok adományozásával próbálta megerősíteni, illetve hódításokkal növelni. A német hívek birtokszerzéseit nem nézték jó szemmel a magyar főurak, akik a király távollétében a német királynőt és udvartartása nagy részét megölték. Ezt az időszakot dolgozza fel Katona József híres drámája, a Bánk Bán. Adományozásai és tékozló életmódja következtében a király 1219-re gazdaságilag meggyengült. Ez vezetett az 1222-es Aranybulla kiadásához. Ebben a királlyal kimondatták, hogy egész vármegyét vagy bármiféle méltóságot ne adományozzon, külföldiek ne kaphassanak birtokot, illetve becsületes szolgálattal szerzett birtokaitól soha senkit ne fosszanak meg. A dokumentum egy sajátos, középkori értelemben vett „demokratizálás” mutatója. A király ettől függetlenül folytatta a régi, a királyi birtokokat eladományozó politikáját.

Viszonya fiával, Béla herceggel nem volt viszályoktól mentes. Béla már 1220-körül a királyellenes főurakhoz csatlakozott, később a király haragja elől az osztrák hercegnél keresett menedéket. András, 30 évi mozgalmas uralkodás végén, 1235 nyarán halt meg.

Forrás: Wikipedia
https://hu.wikipedia.org/wiki/II._Andr%C3%A1s_magyar_kir%C3%A1ly