I. Géza

1044-1077

apja: I. Béla
uralkodása: 1074-1077
felesége: Gizella, II. Henrik bajor herceg lánya
gyermekei: 1. Loozi Zsófia
2. Szünadéné
utódja: I. László


I. Béla király és Richeza lengyel hercegnő fia, atyjának lengyelországi tartózkodása idején született. Apjával együtt 1048-ban tért haza. 1057-ben öccsével, Lászlóval együtt belenyugodott unokaöccsének, Salamonnak megkoronázásába; 1059-ben azonban atyjával együtt Lengyelországba menekült, majd részt vett a polgárháborúkban, melyek után 1061-ben I. Béla név alatt atyját ültették trónra. Atyja halála után testvéreivel, Lászlóval és Lamberttel együtt ismét Salamont ismerte el királyának s Pécsett maga tette a koronát Salamon fejére. Azután hősiesen részt vett a besenyők és bizánciak ellen folytatott háborúkban. Niketász görögjei Nándorfehérvárnál nem a király, hanem az ő pártfogásába ajánlották magukat.

Géza 1072-ben, mikor a bizánciak csellel visszavették Nándorfehérvárt, elkísérte ugyan a királyt a niši hadjáratra, de aztán előkészületeket tett a polgárháborúra. 1073-ban az rövid időre még egyszer kibékültek ugyan a rokonok, mikor azonban Salamon hadai télvíz idején meg akarták lepni az épp vadászgató Gézát, a herceg is élére állt a maga tiszántúli csapatának. 1074 februárjában csatát vesztett, de néhány emberével megmenekült, egyesült László seregeivel, s márciusban Mogyoródnál döntő ütközetben legyőzte a királyt.

Hívei unszolására ugyan elfoglalta a trónt, de nem koronáztatta meg magát; pedig VII. Mikhaél bizánci császár is királyi koronát küldött neki 1075-ben. Miután Salamonnak nem sikerült szövetségesei révén visszaszereznie a trónt, Géza békés alkotásoknak szentelhette idejét. Vácott székesegyházat, Mogyoródon templomot, Garamszentbenedeken apátságot alapított. 1076 karácsonyán a szekszárdi templomban meghallgatott nagymise után sírva jelentette ki, hogy lemond a trónról, amiről azonban a magyarok hallani sem akartak; nem fogadták el királynak Salamont akkor sem, mikor Géza 1077. április 25-én meghalt, hanem Gézának öccsét, Lászlót emelték a trónra. Haláláról nem sok emlék maradt fent, ismeretlen betegség okozta a vesztét, ami mérgezésre utal. A váci székesegyházban temették el.


Forrás: Wikipedia
https://hu.wikipedia.org/wiki/I._Géza_magyar_király